องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563

☆☆☆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ☆☆☆

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ นายเสถียร อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 1) ซึ่งจัดขึ้นด้วยความตระหนักในกระแสการเติบโตด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณศรีเทพที่กำลังจะถูกรับรองให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในอนาคตอันใกล้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีเทพเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในอนาคต

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีนายสิทธิชัย อินทร์บุญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีเทพ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ภาพ/ ข่าว..CR..คุณอ้อย อบจ.พ.ช.
ร่วมเผยแพร่ข่าวโดย : นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: