องค์การโลกสีเขียว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกต้นทองอุไร 3,000 ต้น ริมถนนสายปากน้ำ ถึง เฉลียงลับ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร

☆☆☆ องค์การโลกสีเขียว จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกต้นทองอุไร 3,000 ต้น ริมถนนสายปากน้ำ ถึง เฉลียงลับ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ☆☆☆

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ. ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ คงวิเศษ ประธานองค์การโลกสีเขียวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ประชาชนชาวนาป่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ธนาคาร (ธกส) สหกรณ์ฯ ชมรม เต้นแอโรบิคสะเดียง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบลนาป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประสิทธิ์ บริษัทแปซิฟิคไบโอเทค ผู้อำนวยการเขตทางหลวง และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกัน ปลูก ” ต้นทองอุไร”

จำนวน 3000 ต้น ริมถนนสายปากน้ำ ถึงเฉลียงลับ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร จุดประสงค์ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ๑. เพื่อเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินี พันปีหลวง ร่วมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
๒. เพื่อความรักสามัคคี ในชุมชน องค์กรฯ และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม
๓. เพื่อให้เป็นถนนที่สวยงามติดตา ตรึงใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ มีประมาณ 200 กว่าท่าน โดยทุกคนต่างช่วยกัน ปลูก ” ต้นทองอุไร” ตลอดระยะทาง ในงานนี้ ขอขอบพระคุณ ท่านวีระเทพ ภูยาธร และ คณะกรรมการองค์การโลกสีเขียว จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ให้ การต้อนรับ ผู้มาร่วมงาน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอให้ต้นไม้ที่ทุกคนได้ปลูก สร้างความสวยงามตลอด ระยะทาง ของตำบลนาป่า และบ้านเฉลียงลับ คงอยู่ ตลอดไป

ภาพ /ข่าว นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์ …#

Tiger Post
%d bloggers like this: