เยาวชนนักข่าว ร.ร.อัตตัรกียะห์นราธิวาส ทปษ.ศอ.บต.ลงพื้นที่ เข้าถึงประชาชน สร้างความเข้าใจ การ์ดไม่ตก ป้องโควิก 19

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เยาวชนนักข่าว ร.ร.อัตตัรกียะห์นราธิวาส ทปษ.ศอ.บต.ลงพื้นที่ เข้าถึงประชาชน สร้างความเข้าใจ การ์ดไม่ตก ป้องโควิก 19

(4 ก.ย.63 ) สถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ ร่วมกับนักข่าวเยาวชน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา เพื่อชุมชน” ณ บ้านตะเจ๊ะ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยการสนับสนุนของ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน และเชิญ นายรพี มามะ ที่ปรึกษา ศอ.บต.กลุ่มสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเดินปูพรมภายในหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลตนเองเบื้องต้น มีการมอบหน้ากากอนามัย และมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่คนในชุมชนกว่า 50 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้จัดทำโปสเตอร์เแนะนำวิธีการดูแลตนเองแบบเข้าใจง่ายให้ปลอดภัยจากการรับเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ติดตามร้านค้า ร้านน้ำชา และมัสยิดด้วยเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของชุมชนในพื้นที่

นายมะยูโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้านตะเจ๊ะ กล่าวขอบคุณนักข่าวเยาวชนและผู้บริหารโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และที่สำคัญได้ลงมาทำกิจกรรม “จิตอาสา เพื่อชุมชน” บ้านตะเจ๊ะ ทำให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัวอีกครั้งหลังจากที่ดูเหมือนว่าทุกคนการ์ดจะตกไปแล้ว

นายไพศาล กล่าวว่า ส่วนหนึ่งจากการทำกิจกรรมในครั้งเพื่อให้ชุมชนตระหนักและให้ความสำคัญเพราะทุกคนอยู่บนความเสี่ยง ในการจะรับเชื้อและแพร่เชื้อ เพราะฉะนั้นจึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วน ทุกคนหันกลับมาดูแลและป้องกันตัวเองให้มากขึ้น หวังให้บ้านเรามีความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 และ “เราจะไม่รับเชื้อจากใคร และเราจะไม่แพร่เชื้อให้ใคร”

ในการนี้ ได้ร่วมละหมาดวันศุกร์ และได้กล่าวพบปะกับชาวบ้าน เพื่อสร้างการเรียนรู้ และความตระหนักความเข้าใจ ถึงหน้าที่พลเมือง และการป้องกันโควิด รอบ 2 การ์ดไม่ตก และไม่ประมาทต่อโรคระบาดโควิด 19 อย่างเด็ดขาด

Tiger Post
%d bloggers like this: