คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ฟังความคิดเห็นชาวบ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ฟังความคิดเห็นชาวบ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 ก.ย. 63 ณ อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายประสิทธิ์ มะหะหมัด รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนใต้ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จนส่งผลกระทบทำให้สภาวะเศรษฐกิจทรุดหนัก หลังจากประเทศมาเลเซียได้ใช้มาตรการกฎเหล็กในการปิดประเทศ มาเป็นเวลายาวนานกว่า 7 เดือน จนขาดสภาพพร่องการไหลเวียนของการเงิน ซึ่งเศรษฐกิจรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการรองรับเปิดประเทศอีกครั้งของมาเลเซีย ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 64 ที่จะถึงนี้ซึ่งในที่ประชุมมีการพูดถึงการหันมาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ในการพัฒนารูปแบบให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศ มาท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้มีรูปแบบเป็นรูปธรรมและมีความประทับใจมาแล้วต้องมาเที่ยวอีก และมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหลังเปิดประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ในเรื่องของการฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหารและที่พัก แถมต้องมีการพัฒนาร้านค้าและอาหารให้มีคุณภาพ รสชาติต้องอร่อยสมราคา จึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและชาวมาเลเซีย โดยมีคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนใต้ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร ผ่านการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเร็ววันนี้ โดยมีตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี แว้งและสุไหงโก-ลก จำนวนกว่า 900 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้านนายประสิทธิ์ มะหะหมัด รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนใต้ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในตอนนี้จะคาดหวังเต็ม 100 ก็ไม่ได้เพราะมีเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 เข้ามาแทรก ก็พยายามที่จะเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บรรเทาหรือคลี่คลายลง สามารถที่จะเปิดประเทศได้เต็มที่ เราคาดหวังที่จะผลัดดันเรื่องงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่https://youtu.be/I4nEUcQqXTE

Tiger Post
%d bloggers like this: