องค์กร คนเสื้อเขียวนราธิวาส เติมกำลังใจให้กัน แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสามัคคีหมู่คณะ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน เสริมสันติสุข ช่วยบ้านเมือง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องค์กร คนเสื้อเขียวนราธิวาส เติมกำลังใจให้กัน แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสามัคคีหมู่คณะ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน เสริมสันติสุข ช่วยบ้านเมือง

(20 ก.ย.2563) ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธี เปิดงาน เปิดการแข่งขันกีฬาสี องค์กรสัมพันธ์ เสื้อเขียวเกมส์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มเสื้อเขียว โดยมี นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มเสื้อเขียวนราธิวาส นายรพี มามะ ที่ปรึกษา ศอ.บต.และที่ปรึกษาองค์กรเสื้อเขียว จ.นราธิวาส พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียว ในพื้นที่ 13 อำเภอ นับร้อยคน เข้าร่วมงานและร่วมแข่งขัน กีฬาสีเชื่อมความสามัคคี
โดยบรรยากาศ ได้มีการจัดริ้วขบวนการ นำวงดุริยางค์ โยธวาทิต จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำริ้วขบวนนักกีฬา เข้าสู่สนาม สร้างสันกายแต่งกายแฟนซี เงาะป่า และการแต่งกายสื่อวัฒนธรรมพื้นที่อย่างสวยงาม ทั้งนี้ได้มีการจัดการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน อาทิ ตีกอฟกับมะเขือยาว วิ่งกระสอบ ชักกะเย่อ และอื่นๆ เน้นในกิจกรรมการการแข่งขัน ที่ชายและหญิงสามารถมีส่วนในกีฬา กระชับความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่อนคลายเพื่อส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างในความร่วมมือ เกื้อหนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรคนเสื้อเขียว จ.นราธิวาส กล่าวว่า นอกจากการแข่งขันกีฬาในครั้ง นี้ มีทั้งหมด ๑๐ชนิดกีฬา การแข่งขันเชิงทักษะ ความสามัคดี ความร่วมมือ ความสนุกสนาน นอกจากนั้น ในภาศกลางคืน จะมีการสรุปผล การทำงานในรอบปี เพื่อทบทวนประเมินผลงาน มาพัฒนาแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนองค์กร มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ให้เกิดความเข็มแข็งให้องค์กร
นายสมบูรณ์ ยังกล่าวอีกว่า ทางองค์การกลุ่มคนเสื้อเขียวจังหวัดนราธิวาส รวมตัวครั้งแรก หลังเกิดเหตุปล้นปืน ที่ค่ายทหาร ปีเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อปี 2547เป็นประชาชนที่อาสา หรือ มีจิตอาสา ที่จะมาร่วมช่วยบ้านเมือง และปี 2550 จึงจัดตั้งองค์กรขึ้นดังกล่าว จากภาคประชาชนทุกส่วน ตลอดจนสร้างทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือภารกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ซึ่งพลังภาคประชาชนที่ร่วมตัว ของคนเสื้อเขียว ได้ช่วยขับเคลื่อนในหลายยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดช่องว่าง ระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในพื้นที่ แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งเล็กๆ แต่ทุกคนความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างพื้นที่สันติสุข และช่วยบ้านเมืองเจริญและเกิดความมั่นคงต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: