นาฮ่อง คาเฟ่ บ้านหวายหลึมแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชมนกแก้วพันธุ์สวยหาดูยากพร้อมสถาปัตยกรรมยุโรป /PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-รายงาน

นาฮ่อง คาเฟ่ บ้านหวายหลึมแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชมนกแก้วพันธุ์สวยหาดูยากพร้อมสถาปัตยกรรมยุโรป

/PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-รายงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านหวายหลึม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมด้วย นายโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง นายเทวัญ ถนอมพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาร้อยเอ็ด นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวร้อยเอ็ด เปิดแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ นาฮ่อง คาเฟ่ บ้านหวายหลึม โดยการดำเนินงานของ นายจินตวัฒน์ ธรณี หรือ จอห์น ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชน “นาฮ่อง คาเฟ่”นางวราภร ธรณี ภริยา คุณพ่อ คุณแม่ และคณะ พร้อมด้วยส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์กร พ่อค้า ประชาชน อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อเป็นที่ศึกษา เพื่อให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมงานหัตกรรมผ้าไหม บ้านหวายหลึม ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงให้มากขึ้น

นายจินตวัฒน์ ธรณี หรือจอห์น ในนามผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชน “นาฮ่อง คาเฟ่” กล่าวว่า.-บ้านหวายหลึม อยู่ติดถนนใหญ่ห่างจากร้อยเอ็ด 27 กม.ก่อนจะถึงอ.เสลภูมิ13 กม. เดิมทีบริเวณแห่งนี้เป็นที่นา ที่มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ซึ่งติดลำน้ำธรรมชาติ ที่เรียกว่า “ฮ่องน้ำ” พี่น้องชาวชุมชนบ้านหวายหลึม ใช้เป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และหาสัตว์น้ำในการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม

ผมจึงมีแนวคิดอยากพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากพื้นความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบรับเหมาก่อสร้างและดูงานต่างประเทศโดยเฉพาะทางยุโรป จึงอยากจะนำมาสร้างไว้ในที่นาแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ศึกษา เพื่อให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมงานหัตกรรมผ้าไหม บ้านหวายหลึม ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงให้มากขึ้น

อีกทั้งผมมีความชอบในการเลี้ยงนกแก้วนานาชนิด จึงได้พัฒนาที่ดินแปลงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมยุโรป นาข้าวอินทรีย์ ปลาสวยงาม สวนนกแก้วสวยพันธุ์ดีหายาก นานาชนิด ม้าแคระ ร้านอาหารและเครื่องดื่มกาแฟสด ในนาม “นาฮ่อง คาเฟ่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.โดยมีโครงการทำโฮมสเตย์เพิ่มเติม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร ติดต่อ เบอร์โทร 081 292 3681 เพจเฟซบุค นาฮ่อง คาเฟ่ บ้านหวายหลึม

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวเปิดว่า.-ผมขอชื่นชม ในแนวความคิดของทีมผู้บริหาร นาฮ่อง คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ ที่มีการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะนำมาในการสร้างรายได้ให้ประชาชน ในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นสถานที่พักผ่อน ของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งใหม่ของอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชน และคาดหวังว่าจะไปแหล่งท่องเที่ยวที่ โดดเด่นของอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: