(คลิบ) “ครูนนท์” นิรันดร์ ชุ่มศรี “คนรุ่นใหม่” อาสารับใช้พี่น้อง ลงสมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เขต 1 “กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่”

“ครูนนท์” นิรันดร์ ชุ่มศรี “คนรุ่นใหม่” อาสารับใช้พี่น้อง ลงสมัคร ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เขต 1 “กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่”

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2563 ที่จุดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายนิรันดร์ ชุ่มศรี หรือครูนนท์ ที่ได้เดินทางมาลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เขต 1 ในนาม “กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่” ครูนนท์ เปิดเผยว่าขอกราบเป็นตัวแทน และขออาสาพัฒนาอำเภอสันป่าตอง ซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดของผมให้ดียิ่งๆขึ้นไปให้เสมอเหมือน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้ได้รับหมายเลขประจำตัวเบอร์ 5 จึงกราบขอความเมตตาพ่อแม่พี่น้องต.น้ำบ่อหลวง, ต.สันกลาง, ต, บ้านแม, ต.ยุหว่า และตำบลทถ่งคอม อ.สันป่าตอง เขต 1 ได้โปรดให้การสนับสนุนผม นายนิรันดร์ ชูศรี หรือว่า “ครูนนท์” ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสันป่าตอง เข้าไป “รับใช้ แก้ไขปัญหา พัฒนา ทุกภาคส่วน ให้ดียิ่งขึ้น” ย้ำอีกครั้งน่ะครับ เข้าคูหา กาเบอร์ 5 ครูนนท์ อ.สันป่าตอง เขต 1

นายนิรันดร์ ชุ่มศรี “ครูนนท์” คนบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อายุ 39 ปี อดีตครูโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อํ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประวัติการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม, จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กศน.สันป่าตอง, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย (วิทยาเขตล้านนา)

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่ เขต 8.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: