อำเภอกุมภวาปี จัดงานแข่งเรือพื้นบ้าน

อำเภอกุมภวาปี จัดงานแข่งเรือพื้นบ้าน :
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ทอนมณี
นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้านเทศบาลตำบลเชียงแหว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหว กล่าวรายงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเชียงแหว และมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงแหว

/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว /กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงแหว และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงแหว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเรือ และร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ บริเวณลำห้วยสามพาด หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงแหว

Tiger Post
%d bloggers like this: