ขนส่งประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดปราจีนบุรี หมวดอักษร “กธ”การเงินมั่งคั่ง ธุรกิจมั่นคง” ครั้งที่ ๗

ปราจีนบุรี…..
ขนส่งประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดปราจีนบุรี
หมวดอักษร “กธ”การเงินมั่งคั่ง ธุรกิจมั่นคง”
ครั้งที่ ๗

เวลา 09.00 น.วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแดนทารี ๓๐๔
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เปฺ็นประธาน ในงานการประมูลทะเบียนเลขสวย โดยมีนางสุวรรณา สมทรัพย์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน มีท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ท่านธานี สืบฤกษ์ ร่วมงานการประมูลครั้งนี้ด้วย
การประมูลครั้งนี้ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน
ที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดปรจีนบุรี ซึ่งมีการประมูลมาแล้ว รวม ๖ ครั้ง การประมูลครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๗ โดยจะนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวดอักษร “กธ” จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ออกประมูล
เป็นการทั่วไป ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และทางอินเตอร์เน็ต
สำหรับแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลในครั้งนี้ เป็นภาพกราฟิก

ภาพล่องแก่งหินเพิง และการปีนหน้าผา มีสีสรรสวยสดงดงาม
การประมูลในครั้งนี้ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประมูล และลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว จำนวน 374 เลขหมายเป็นเงินจำนวน 1,793,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าทมื่นสามพ้น
บาทถ้วน) โดยเป็นผู้สนใจลงเบียนทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 28ราย เป็นเงิน
164,000.บาท (แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และขณะนี้มีผู้สนใจ เข้าร่วมประมูล เช่นมีสมาชิกวุฒิสภา ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ท่านหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาร่วมประมูลในครั้งนี้อย่างหนาแน่น

///ภาพ+ข่าว/// บุญรอด ปราจีนบุรี

Tiger Post
%d bloggers like this: