ผู้ว่าสุราษฎร์ฯเปิดเมืองต้อนรับแม่ทัพภาค4,ผวจ.จังหวัดชายแดนใต้และผู้นำท้องที่ บรรยากาศคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองคนดี

ผู้ว่าสุราษฎร์ฯเปิดเมืองต้อนรับแม่ทัพภาค4,ผวจ.จังหวัดชายแดนใต้และผู้นำท้องที่ บรรยากาศคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองคนดี

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (7 พ.ย. 2563) เวลา 20:00 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ “สัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมอาทิเช่น พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4,รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
จากการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ในระดับหนึ่ง.

Tiger Post
%d bloggers like this: