ร้อยเอ็ด จัดพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาภิเษก พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด เนื่องในโอกาสเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ร้อยเอ็ด จัดพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาภิเษก พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด เนื่องในโอกาสเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อเวลา 19.29 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาพิภิเษก พระบรมรูป เหรียญ และผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หลวงปู่ขำ เกสโร หรือ พระครูโสภณสราธิการ เจ้าอาวาสวัดหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ข้าราชการทหารเรือ คหบดี และพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด กล่าวว่า การจัดพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาพิภิเษก พระบรมรูป เหรียญ และวัตถุมงคลอื่นๆ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด ในครั้งนี้เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพในการร่วมสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแก่ผู้มาร่วมงานเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 การจัดสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในครั้งนี้จะประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีแก่ปวงชนชาวไทย มาช้านาน
สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากหลวงปู่ขำ เกสโร หรือ พระครูโสภณสราธิการ เจ้าอาวาสวัดหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และพระเถราจารย์สายวิปัสสนากัมมัฎฐาน จากจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอธิษฐานจิต จำนวนมาก

//////
บพิตรจำปา.กลูศักดิ์.ศรีไพร ทูลธรรม, คมกริช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: