พะเยา ชาวบ้านตำบลท่าจำปีต้านบ่อขยะ

พะเยา ชาวบ้านตำบลท่าจำปีต้านบ่อขยะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้าน หมู่ 5 , 6 , 11 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้รวมตัวกันนำป้ายที่เขียนข้อความต่อต้านไม่เอาบ่อขยะนำมาติดไว้ตามจุดทางแยกต่างๆในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการ ต่อต้านว่าชาวบ้านในตำบลท่าจำปีไม่ต้องการบ่อขยะที่ทางเทศบาลตำบลท่าจำปีมีโครงการที่จะใช้พื้นที่ในตำบลท่าจำปีช่วงระหว่างเขตหมู่ 5, 6 ,11 ทำโครงการสร้าง ย่อขยะขึ้น หากให้มีการสร้างบ่อขนะขึ้นในอนาคตจะสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตำบลท่าจำปี ตำบลต๊ำ และ มีกระทบต่อน้ำในลำน้ำและกว๊านพะเยาอีกด้วย เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่อิงและกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคของชาวจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางชาวบ้านทราบว่า
ทาง เทศบาล ตำบล ท่าจำปี มีโครงการ ทำบ่อขยะแบบฝังกลบ ในพื้นที่ทุ่งนาบ้านตุ้มเหนือ หมู่ 6 ต.ท่าจำปี อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ไว้รองรับโครงการฯนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 500 ไร่ โดยเฟสแรกดำเนินการก่อน 162 ไร่ สร้างบ่อขยะฝังกลบ จำนวน 1 บ่อต่อ 2 ไร่ รวมทั้งโครงการทั้งสิ้นประมาณ 250 บ่อ รองรับขยะได้บ่อละ 1,500 ตัน หรือคิดเป็นประมาณ 375,000 ตัน หากดำเนินการเต็มโครงการฯ

ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านระบุว่า จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าจำปีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเข้ามาพบปะชี้แจงให้รายละเอียดกับกลุ่มชาวบ้านในตำบลท่าจำปี แต่ก็ต้องได้ยกเลิกไปหลังจากทราบว่า กลุ่มชาวบ้านไม่มีความต้องการ ให้ทำโครงการบ่อขยะขึ้น ซึ่งชาวบ้านก็ได้พากันนำเอาป้ายที่เขียนข้อความต่อต้าน การสร้างบ่อขยะในเขตพื้นที่นำมาติดตั้ง ตามจุดแยกต่างๆของถนนในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อต้านไม่ให้มีการก่อสร้าง บ่อขยะในเขตพื้นที่ในตำบลท่าจำปีดังกล่าว

ชาวบ้าน ระบุว่า ไม่ต้องการบ่อขยะในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในตำบลท่าจำปี,ต.ต๊ำ และน้ำไหลลงสู่ลำน้ำแม่อิงและกว๊านพะเยา ซึ่งหากการสร้างบ่ขยะขึ้นจะสร้างมลพิษจากบ่อขยะ ไหลลงผ่านลำน้ำอิงและกว๊านพะเยาเพราะบ่อขยะ ที่จะสร้างห่างจากกว๊านพะเยาเพียง 12 กิโลเมตร ซึ่งหากมีการสร้างบ่อขยะขึ้นจริงชาวบ้านจะได้รับผลกระทบ ทั้งกลิ่นและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เป็นพิษจึงไม่ต้องการบ่อขยะแต่อย่างใด พร้อมกับขอให้ยกเลิกโครงการและให้เอาโครงการบ่อขยะออกไปจากหมู่บ้านด้วย

Tiger Post
%d bloggers like this: