รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมหารือขับเคลื่อนแผนควบคุมไฟป่าและศูนย์การเรียนรู้โครงการดอยอินทรีย์โมเดล ทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมหารือขับเคลื่อนแผนควบคุมไฟป่าและศูนย์การเรียนรู้โครงการดอยอินทรีย์โมเดล ทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมหารือขับเคลื่อนแผนควบคุมไฟป่าและศูนย์การเรียนรู้โครงการดอยอินทรีย์โมเดล ทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนแผนควบคุมไฟป่าและศูนย์การเรียนรู้โครงการดอยอินทรีย์โมเดล ในหัวข้อ ทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน,พิจารณาแผนการเรียนรู้ดอยอินทรีย์โมเดล และการพิจารณาหมู่บ้านสร้างป่าสร้างรายได้ โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺเตโช เจ้าอาวาสพุทธอุทยานดอยอินทรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงท่านสุวิทย์ รัตนมณี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานฝ่ายฆารวาส และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนทั้งกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่ท้องที่ ท้องถิ่น, จนท.สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก, เทศบาลตำบลดอยฮาง, อำเภอเมืองเชียงราย, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ณ ศาลาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน

Tiger Post