ทบ. ให้ 19 ทหาร กักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน จากเหตุพบทหารเกาหลีติดโควิด

ทบ. ให้ 19 ทหาร กักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน จากเหตุพบทหารเกาหลีติดโควิด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงถึงเหตุการณ์ทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ 21 จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระหว่างการเดินทางกลับสาธารณรัฐเกาหลีใต้นั้น

ในส่วนของกองทัพบก ได้จัดกำลังพลร่วมการประชุมคราวเดียวกันนี้ จำนวน 19 นาย ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ได้แจ้งให้ทุกนายเข้าสู่ขั้นตอนตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แล้ว โดยทั้ง 19 นาย ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อในครั้งแรกเรียบร้อย ขณะนี้ได้เข้าสู่การกักตัวสังเกตุอาการ ณ บ้านพัก ระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยทางกรมแพทย์ทหารบก, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลค่ายสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค จะให้การดูแล ดำเนินการสอบสวนโรค เฝ้าสังเกตุอาการ ให้ความรู้ แนะนำวิธีปฏิบัติตน ดูแลป้องกันอย่างเคร่งครัด ให้กับทั้งกำลังพล ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งมีการติดตาม รายงาน ส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกำลังพลที่กักตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์

…………… 12 พฤศจิกายน 2563

Tiger Post
%d bloggers like this: