” Kick Off ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563 ฝึกฝนทักษะทางทหาร เน้นย้ำดูแลกำลังพลเหมือนคนในครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารใหม่

” Kick Off ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563 ฝึกฝนทักษะทางทหาร เน้นย้ำดูแลกำลังพลเหมือนคนในครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารใหม่

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธาน เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2563 ที่ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ครูผู้ฝึกทหารใหม่ และกำลังพลทหารใหม่เข้าร่วมพิธี

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวว่า หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ดำเนินการรับทหารใหม่ และจัดการฝึกเบื้องต้นตามคำสั่ง และคำแนะนำของกองทัพบก รวมทั้งได้มีผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการเดินทางไปพบปะกับทหารใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องสำคัญที่ควรทราบ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมได้เน้นย้ำถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทหารทุกคนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย โดยเด็ดขาด ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจดูแลกำลังพลทหารกองประจำการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตภายในรั้วทหาร อยู่ร่วมกันเหมือนคนในครอบครัว และทหารใหม่เปรียบเสมือนน้องคนสุดท้องต้องได้รับการดูแลจากพี่ ๆ เป็นอย่างดี ทหารทุกคนต้องอยู่ในระเบียบวินัย เป็นสำคัญ

ในส่วนของทหารที่ได้รับความเดือดร้อนในครอบครัว บิดา มารดาเจ็บป่วย ทางหน่วยยินดีให้ความช่วยเหลือ รวมถึงทหารที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยต่างๆ ทางหน่วยก็จะส่งกำลังเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น และขอให้ทหารใหม่ทุกคนได้ฝึกจนจบตามหลักสูตร ของกองทัพบก และพบปะให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ทุกนายด้วย

Tiger Post
%d bloggers like this: