ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 8 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ บริจาคโลหิตสำรองธนาคารเลือด รับมือวันหยุดยาว…กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 8 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ บริจาคโลหิตสำรองธนาคารเลือด รับมือวันหยุดยาว…กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 8 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 8 , สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนธนาคารเลือด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นำไปสำรองสำหรับการดูแลรักษา และรับมือผู้ประสบภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในช่วงวันหยุดยาว ตามนโยบายหยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมได้แนะนำให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน สามารถนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับครอบครัว และชุมชนได้ เพื่อสามารถยับยั้งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ซึ่งกำลังพลทุกนายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Tiger Post
%d bloggers like this: