ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลกูปรีรัน–วิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง RUN TO WORSHIP LUANG PU SUANG

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลกูปรีรัน–วิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง RUN TO WORSHIP LUANG PU SUANG

นายอรรคพล อรรถบุตร นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า สมาคมวิชาชีพ สาธารณสุขร่วมกับ พชอ.ภูสิงห์ ชมรม อสม.อำเภอภูสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์และวัดไพรพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล กูปรีรัน–วิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง RUN TO WORSHIP LUANG PU SUANG ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหางบประมาณเพื่อใช้ในกิจการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ สนับสนุนการเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอำเภอภูสิงห์ โดยมีจะนายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดปล่อยการวิ่งอย่างเป็นทางการ ในเวลา 05.10 น ที่บริเวณหน้าวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ชายแดนไทย- กัมพูชา และค่าสมัครวิ่งระยะทาง 5 กม FUN RUN เป็นเงิน 400 บาท วิ่งระยะทาง 10 กม MINI MARATHON เป็นเงิน 500 บาท วิ่งระยะทาง 21 กม HAFT MARATHON เป็นเงิน 700 บาท และวิ่งระยะทาง VIP เป็นเงิน 1,000 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ 1 ตัว โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นอายุ 21 – 30 ปีชายหญิง รุ่นอายุ 31- 40 ปีชายหญิง รุ่นอายุ 41 – 50 ปีชายหญิง และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชายหญิง โดยการสมัครผ่านทาง QR Code หรือ https://from.gle/60iwVA4DzhaeMGwt8 และสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.087 2283 917 จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล กูปรีรัน–วิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง RUN TO WORSHIP LUANG PU SUANG ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นี้ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: