ร้อยเอ็ด/… สำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลฯ)เร่งรัดติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ขานรับนโยบาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ที่.อำเภอศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด/…
สำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลฯ)เร่งรัดติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ขานรับนโยบาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ที่.อำเภอศรีสมเด็จ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นาย สรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ที่ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี กล่าวว่า ตามปกติทุกปีชาวอำเภอศรีสมเด็จจะขาดแคลนน้ำใช้ปีละประมาณ 3 – 4 เดือน ในช่วงฤดูแล้ง โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตามนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่และคาดว่าการดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ชาวอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด …..

สุเทพ ลอยแก้ว/ ข่าว-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: