จังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

จังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนย 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขออนุญาตจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี การจัดตั้งเมืองศรีสะเกษโดยได้ประกอบพิธีบวงสรวงที่ศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ซึ่งการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี กำหนดประกอบพิธีพร้อมกันในเวลา 09.09 น. ทั้งหมด 9 แห่ง รวมทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการ , ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ , พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน ,หลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน,

พระพ่อเมือง แม่เมือง รองผู้อำนวยการกองการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน, ต้นโพธิ์หน้าศาลากลางจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน, ศาลเจ้าปู่ตาหน้าโรงเรียนวัดหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน แม่ศรีสระเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเป็นประธาน ศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน และศาลหลักเมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นประธาน เพื่อขออันเชิญดวงพระวิญญาณ บูรพามหากษัตราริราชเจ้า ทุกพระองค์ พร้อมทั้งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสถิตในพื้นที่แห่งนี้

และขอน้อมนมัสการดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมือง ขออานุภาพแห่งสัพพะเทวา จงกำจัดอุปสรรคปัดป้องผองเหตุเภทภัย อุปัทวะอันตรายทั้งปวง อย่ามีมาแผ้วพาน ขอบเขตสถาน จังหวัดศรีสะเกษ ขอเดชบารมีแห่งเทพทวา จงคุ้มครองป้องกันให้การจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายนนี้ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้การจัดงานประผลสำเร็จพร้อมความภาคภูมิใจของชาวศรีสะเกษทุกคน

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: