ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษนำภาคเอกชนทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมฉลอง 238 ปี

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษนำภาคเอกชนทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมฉลอง 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีภาคเอกชน กรอ จังหวัดคือ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด ดร ธนภัทร ส่งเสริม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ และคณะกรรมการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด คณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมคนรักในหลวง และข้าราชการและเอกชนจากหลายหน่วยงานมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้นำองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดศรีสะเกษ

ได้ร่วมกันในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมฉลอง 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษแบ่งสถานที่บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกเป็น 8 จุด จุดแรกเป็นศาลพระภูมิ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีบวงสรวง จุดที่ 2 สถานที่คือพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี จุดที่3 สถานที่คือหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธาราม โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธี จุดที่ 4 สถานที่ พระพ่อเมืองแม่เมือง หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท)เป็นประธาน จุดที่ 5 สถานที่ต้นโพธิ์หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี

จุดที่ 6 ศาลเจ้าปู่ตาหน้าโรงเรียนวัดหลวงวิทยาโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี จุดที่ 7สถานที่แม่ศรีสระเกศ โดยนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี จุดที่8 สถานที่คือศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถาน โดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธี และยังมีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างอำเภอทุกอำเภอ โดยให้นายอำเภอกำหนด
นางอุบล โรจนวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักวัฒนธรรมจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละสถานที่ และเตรียมพิธีการพร้อมกันทุกจุดคือให้ทำพิธีพร้อมกันในเวลา 09.09 น.เพื่อ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษสืบไป

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: