ศรีสะเกษ!!นักวิ่งกว่า 5,000 คน ร่วมวิ่งการกุศลกูปรีรันวิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง หารายได้หนุนสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

ศรีสะเกษ!!นักวิ่งกว่า 5,000 คน ร่วมวิ่งการกุศลกูปรีรันวิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง หารายได้หนุนสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
และเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อำเภอภูสิงห์ชายแดนไทย – กัมพูชา

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 63 ที่บริเวณตลาดนัดวัฒนธรรม วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “กูปรี รัน” วิ่งนมัสการหลวงปู่สรวง ประจำปี 2563 ซึ่งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อ.ภูสิงห์ ชมรม อสม.อ.ภูสิงห์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ปรากฏว่า ได้มีนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน เมื่อประธานให้สัญญาณปล่อยตัวแล้ว นักวิ่งได้พากันวิ่งออกจากจุดสตาร์ทไปตามเส้นทางถนนสายบ้านไพรพัฒนา–จุดชมวิวผาพญากูปรีและกลับเข้าสู่เส้นชัยที่บริเวณตลาดนัดวัฒนธรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายใกล้สว่าง โดยมีเจ้าหน้าที่ ตร. ทหาร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา คอยดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดเส้นทาง และมอบรางวัลให้กับนักวิ่งที่ชนะเลิศประเภทต่างๆ มีการแสดงของวงดนตรีบายตึ๊กเจีย ให้นักวิ่งได้ชมกันอย่างสนุกสนาน

หลังจากนั้นนักวิ่งก็ได้พากันนำครอบครัวไปกราบไหว้ขอพรและลอดใต้สรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง ขณะที่นักวิ่งอีกส่วนหนึ่งได้พากันไปเที่ยวชมจุดชมวิวผาพญากูปรี เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามของเทือกเขาพนมดงรัก และสูดอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมีรถนำเที่ยวของมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จำนวน 8 คัน วิ่งรับส่งให้บริการฟรีกับนักวิ่งทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา ร่วมกับ นายก อบต.โคกตาล นายก อบต.ไพรพัฒนา นำคณะผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การวิ่งกุศล กูปรีรัน วิ่งนมัสการหลวงปู่สรวงในครั้งนี้ แยกเป็นประเภทวิ่งระยะทาง 5 กม. FUN RUN วิ่งระยะทาง 10 กม. MINI MARATHON วิ่งระยะทาง 23..5 กม. HAFT MARATHON และวิ่งระยะทาง VIP โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นอายุ 21 – 30 ปีชายหญิง รุ่นอายุ 31- 40 ปีชายหญิง รุ่นอายุ 41–50 ปีชายหญิง และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชายหญิง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาเงินทุนหนุนสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ เพื่อสนับสนุนการเยี่ยมเสริมพลังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอำเภอภูสิงห์ และกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอภูสิงห์ ต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: