ร้อยเอ็ด/… กสทช.เปิดสำนักงาน เขต.21(ร้อยเอ็ด) ที่.อ.ธวัชบุรี รับผิดชอบ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์.

ร้อยเอ็ด/… กสทช.เปิดสำนักงาน เขต.21(ร้อยเอ็ด) ที่.อ.ธวัชบุรี รับผิดชอบ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์.

ร้อยเอ็ด/…
กสทช.เปิดสำนักงาน เขต.21(ร้อยเอ็ด) ที่.อ.ธวัชบุรี รับผิดชอบ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์.

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา และเปิดสำนักงาน กสทช.เขต 21 (ร้อยเอ็ด) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภค กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ มีภารกิจในด้านการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม และกำกับดูแลการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นการคืนความสุขให้ประชาชน

กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด)ตั้งอยู่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 287/51-52 หมู่ที่ 7 ตลาดเอราวัณสแควร์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายประเวช จันทร์ฉาย เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 21โดยมีภารกิจในการให้บริการดังนี้ ด้านการออกใบอนุญาต กิจการวิทยุสมัครเล่น (AR) กิจการความถี่เพื่อประชาชน (CB) ใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ความไม่เหมาะสมของเนื้อหารายการในการจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์.

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Tiger Post