นายอำเภอหนองสูง นำจิตอาสา ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

นายอำเภอหนองสูง นำจิตอาสา ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลภูวง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองสูง ที่ ๓ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เกี่ยวข้าว ตามโครงการ “อำเภอหนองสูง ปันสุข ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือผู้ยากไร้”

แปลงข้าวของเกษตรกร จำนวน 3 ไร่ รายนางกุล รูปเหมาะ อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับมีลูกหลาน จำนวน 3 คนซึ่งเป็นผู้พิการ ตามนโยบายของรัฐบาลคนไทยไม่ทิ้งกัน และตามนโยบายบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 3,000 บาท
พร้อมนี้นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรรายดังกล่าว พร้อมทั้งได้มอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัว นางกุล รูปเหมาะ ในเบื้องต้นอีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: