ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมทั้งมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม. รองศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน สำหรับ จ.ศรีสะเกษ กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดีในนามคณะลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จ.ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รพ.ศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ตำรวจภูธร จ.ศรีสะเกษ ร.ร.ในสังกัดเอกชน จ.ศรีสะเกษ ร.ร.ในสังกัด สพฐ.จ.ศรีสะเกษ ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ สโมสรลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ และคณะกรรมการดำเนินงาน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ จนตราบเท่าทุกวันนี้ โดยเฉพาะกิจการลูกเสือ พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ให้กำเนิด และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้ การที่พวกเราได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่อถวายราชสดุดีต่อพระบรมรูปของพระองค์ท่าน นับว่าเป็นการบำเพ็ญกตเวทิตาธรรมประการหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ยึดมั่นในระเบียบวินัย กฎลูกเสือ และคำปฏิญาณโดยเคร่งครัด การแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถือว่าเป็นการบูชาอันสูงสุด

////////

บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ / ข่าว

Tiger Post