นศท.ร่วมพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

นศท.ร่วมพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.09 น. พันเอกสุทธิพงศ์ งาเวียง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้นำข้าราชการ กำลังพล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร กระทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ หน้าศาลาพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลหารบกที่ 33 ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกกันว่า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ได้ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าพระองค์ได้ทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร ด้านการศึกษา ด้านการต่างประเทศ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญพระองค์ เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการ เสือป่า ต่อมาได้พัฒนาเป็นนักศึกษาวิชาทหารและกำลังพลสำรอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นับได้ว่าเป็นภารกิจหลักของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลหารบกที่ 33 ในการฝึกบุคคลพลเรือนที่เป็นเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณในการรักชาติ พร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

นอกจากนี้ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลที่ 33 ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงที่เข้าร่วมการบริจาคโลหิต จำนวน 222 นาย ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารทุกนายต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.

นอกจากนี้ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลที่ 33 ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงที่เข้าร่วมการบริจาคโลหิต จำนวน 222 นาย ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารทุกนายต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: