ร้อยเอ็ด/… คุณยายวัย 72 ปี จุดธูปบอกกล่าวบือบ้าน(หลักบ้าน)เพื่อช่วยให้พบหลานที่จมน้ำ..ที่หน้าฝาย บึงโพนทอง อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
คุณยายวัย 72 ปี จุดธูปบอกกล่าวบือบ้าน(หลักบ้าน)เพื่อช่วยให้พบหลานที่จมน้ำ..ที่หน้าฝาย บึงโพนทอง อ.โพนทอง

เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ 27 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณยายอายุ 72 ปี ชื่อนางระเบียบ สุทธิประภา 23 ม.3 บ้านโนนสวาง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาจุดธูปที่.หลักบ้าน บือบ้าน หรือสะดือบ้าน ที่ตั้งอยูกลางหมู่บ้าน เพื่อบอกกล่าว ตามความเชื่อ ว่าบือบ้านเป็นที่สถิตของ “ผีอาฮัก”ผีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือ “เทพารักษ์” ให้มาดลบันดาลพบศพหลายชาย ชื่อนาย อนันต์ สุทธิประภา อายุ 31 ปี ที่จมน้ำตั้งแต่เวลา ประมาณ 11.30 น.ของวันที่ 26 พ.ย.2563 ที่หน้าฝายบึงโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.จนเช้ายังไม่พบศพ
คติความเชื่อ”หลักบ้าน บือบ้าน” หรือสะดือบ้าน โดยสร้างเป็นหลักไม้ตั้งอยู่ตรงกลางหมู่บ้าน การสร้างสัญลักษณ์อันเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของ”ผี”ผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติ หรือ “ผีอาฮัก”ผีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือ “เทพารักษ์” เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองคนในบ้านหมู่บ้าน นามธรรม ศูนย์กลางของหมู่บ้านและการปกปักรักษาครอบครัวและชุมชน…..

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: