ขอเชิญ เที่ยวงาน งิ้วประจำปี พร้อม พิธีกรรม แก้บนขอลูกเทวดา ( โอรสสวรรค์จีน การอัญเชิญองค์ ป่วงเซียง ) สำหรับ คู่ สามี ภรรยา ที่มีบุตรยาก ได้ที่งานงิ้วประจำปี อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

☆☆☆ ขอเชิญ เที่ยวงาน งิ้วประจำปี พร้อม พิธีกรรม แก้บนขอลูกเทวดา ( โอรสสวรรค์จีน การอัญเชิญองค์ ป่วงเซียง ) สำหรับ คู่ สามี ภรรยา ที่มีบุตรยาก ได้ที่งานงิ้วประจำปี อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ☆☆☆

ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ขอเชิญเที่ยวงานงิ้วประจำปี ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อำเภอหนองไผ่
( ” หลิบเต็ก เซี่ยงตึ๊ง เต็กก่า จีไผ่เกาะ ” ) มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์
ภายในงาน รับชม การแสดงอุปรากรจีน ( งิ้ว ) การแสดง นาฏดนตรี
( ลิเก ) ชมการเชิดมังกร และ ขบวนสิงโต เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าจากโรงงาน ร้านอาหารต่างๆ สวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจร
ค่ำคืน ของวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 มีงานเลี้ยงโต๊ะจีน พร้อมการประมูล เสาฟ้าดิน เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ชาวตลาด
ประวัติความเป็นมา ของศาลเจ้าอำเภอหนองไผ่ ชาวอำเภอหนองไผ่ ได้อัญเชิญ เจ้าพ่อ ( กัมเทียงไต่ตี่ ) มาประทับอยู่ที่ศาลเจ้า ปึงเถ่ากง – ม่า หนองไผ่ เริ่มก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช 2506 รวมระยะเวลา 57 ปี

ผ่านมาแล้ว ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี จะมีการจัดพิธีสักการะ ไหว้เจ้าตามประเพณี บางปี ก็จะแสดงงิ้วถวาย เรื่อยมา ในปีนี้ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น นายสุรัตน์ จันทร์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิ ฯ ( คณะโหล่ยเซ็ง ) พร้อมด้วยประชาชน ชาวตลาดอำเภอหนองไผ่ และ ปลัดอาวุโสท่าน มนูญศักดิ์ สังข์ทอง ได้พาขบวน เจ้าพ่อเจ้าแม่ ในอำเภอหนองไผ่ เสด็จประพาส อำนวยอวยชัย ให้กับประชาชน ชาวอำเภอหนองไผ่ โดยมีคณะขบวนรถ ของ 1. ปึงเถ่ากง – ม่า 2. ขบวนรถ เจ้าพ่อ กัมเทียงไต่ตี่ 3. ขบวนรถ เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ศรีเทพ 4. ขบวนรถ เจ้าพ่อสุพรรณ 5. ขบวนรถ เจ้าพ่อเขาตก 6. ขบวนรถ ศาลเจ้าพ่อดำ พร้อมทั้ง ขบวน คณะแห่เปีย ลูกสาวและ ลูกชาย เจ้าพ่อเจ้าแม่ ในคณะธงเปีย ได้มีความ อวยพร ต่างๆ ที่เป็นสิริมงคล เขียนเป็นภาษาอักษรจีน และมีการ แสดง ของคณะสิงโตและมังกร ในปีนี้ มังกร ที่มาทำการแสดง จากจังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวถึง 40 เมตร และขบวน อัญเชิญเจ้าพ่อ เสด็จประพาส ตามท้องถนน มีความยาวต่อเนื่อง เกือบ 2 กิโลเมตร และมี ประชาชนเข้าร่วมงานกว่าพันคน ไปตามห้างร้านต่างๆในเขตอำเภอหนองไผ่ ส่วนพิธีกรรม ป่วงเซียง ( ของแต้จิ๋ว )

ประกอบด้วย งิ้ว ฉากย่อย 5 ฉาก ที่ทุกคณะงิ้วจะต้องเล่นเป็นปฐมฤกษ์หรือเบิกโรง ประกอบด้วย 1. ฉากเจ่งแป๊ 2. ฉากเซียงกีซั้งจื้อ 3. ฉากเกียเสี่ยหวย 4.ฉากจับเซียงเข้งสิ่ว 5. ฉากเที่ยวเกียกัว แต่ในพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นพิธีบวงสรวงสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าจีนเพื่อเป็นการขอพรในศาลเจ้า ประจำถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวจีน ที่มีสืบต่อกันมานาน ในเรื่องของความกตัญญู การบวงสรวงเหล่าทวยเทพยดา และการขอพรต่างๆ เพราะฉะนั้น จึงมีพิธีการ ขอบุตร โดยการ ให้ ผู้เป็นภรรยา รับองค์ (ไท้จื้อเอี๊ยะ ) เป็นตุ๊กตาจีนใส่ชุดแดง ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้มงคล
ซึ่งมีการเข้าพิธี และ ผู้เป็นสามี รับ ( หมวกจอหงวน ) แล้วขอพรให้มีบุตร ดังนั้น คนเชื้อสายจีน จึงนิยม เปรียบเทียบว่า ฟ้าคือพ่อ ดินเป็นแม่ พระอาทิตย์เปลี่ยนเสมือนพี่ชาย และพระจันทร์เป็นพี่สาว จึงต้องมีพิธี เซ่นสรวงธรรมชาติ ประจำฤดูทั้ง 4 อันได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ บูชาพระอาทิตย์ ฤดูใบไม้ร่วง บูชาพระจันทร์ ฤดูร้อน บูชาพระแม่ธรณี (ดิน) และฤดูหนาวบูชาสวรรค์ (ฟ้า) การดำรงตำแหน่ง ของประธาน มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ จะมีวาระ 2 ปี ในปี พ.ศ.2564 ได้ประธาน คนใหม่ คือท่าน วิชิต ลออเสถียกุล และคณะกรรมการชุดใหม่ ในปีนี้ ขอเชิญ ประชาชน ทั่วสารทิศ เดินทางมากราบไหว้ ขอพร ณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอหนองไผ่ ขอขอบพระคุณครับ

Tiger Post
%d bloggers like this: