ร้อยเอ็ด/…. พลตรี. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27.ร่วม “ลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีโบราณ” ที่ “แปลงนา โครงการทหารพันธ์ดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.

ร้อยเอ็ด/….
พลตรี. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27.ร่วม “ลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีโบราณ” ที่ “แปลงนา โครงการทหารพันธ์ดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.

วันนี้ 28 พ.ย.2563 บริเวณพื้นที่แปลงนาข้าวหอมชลสิทธิ์ ณ.โครงการทหารพันธุ์ดี รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ .27 เป็นประธานเปิดโครงการ “ดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ พร้อมร่วมกิจกรรมกับกำลังพลและครอบครัวลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีโบราณ มี พ.อ. ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้การต้อนรับ.
พ.อ. ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เปิดเผย ข้าวหอมชลสิทธิ์ เป็นข้าวพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นข้าวที่น้ำตาลต่ำ ลดเบาหวาน โรงพยาบาลนำ ข้าวชลสิทธิ์มาปลูกในพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อเอามาใช้ ด้านการบริโภคของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ กำลังพล .
ผบ.มทบ.27 กล่าวว่า ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่่งกันและกันเป็นวิถีชีวิตชาวนาในอดีต ที่แสดงถึงความ รัก ความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะได้อีกด้วย.


สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:ธวัชชัย//ร้อยเอ็ด

Tiger Post
%d bloggers like this: