ร้อยเอ็ด/… ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ร้อยเอ็ด/…
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประสานงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับทราบปัญหา เพื่อนำไปเสนอแนวทางแก้ไข.
โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยม. ณ บ้านหนองแก่ง หมู่ 8 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด .


สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: