ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.ท.พูนศักดิ์ บัวเนียม เสธ.ฉก.นย.ทร.และ น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง พร้อม ชป.กร.ฉก.นย.ทร. 33 ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมาะสือแม ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน ๗ ครอบครัว คือ นางบูรีซัม ดาโอะ นายฮารงณ์ มะยูโซะ น.ส.ซูไบดะห์ สาและ นางฮามีเนาะ ยีดิง นายอายิ บินซอเฮาะ นายสุริยา ดือราแม โดยสภาพภาพน้ำที่ท่วมขัง ประมาณ ๕๐ เซ็นติเมตร และเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งหน่วยได้ประสานเทศบาลเมืองนราธิวาสดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายต่อไป
สำหรับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้แก่ อ.เมืองนราธิวาส ได้รับผลกรทบในพื้นที่ ต.โคกเคียน ต.บางนาค และ อ.บาเจาะ ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ต.บาเจาะ ต.ลุโบะสาวอ
สำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้สนธิกำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งอากาศยาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสาธารณะภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที และสั่งการให้หน่วยในพื้นที่ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น จนทำให้เกิดสภาวะ น้ำท่วมฉับพลันได้

Tiger Post