ร้อยเอ็ด/… พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ร้อยเอ็ด/… พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ร้อยเอ็ด/…
พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด ขานรับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดงานออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก ณ บริเวณศูนย์และจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ โดยการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 20 อำเภอ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนารูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากให้เป็นที่น่าสนใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกัน เกิดจากสติปัญญา ความขยัน ความเพียร ความอดทนเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มาผลิตเป็นสินค้าโดยรวมตัวเป็นกลุ่ม OTOP ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและคนไทยทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าOTOP จังหวัดหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวร้อยเอ็ด เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:คมกฤช พวงศรีเคน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Tiger Post