มูลนิธิหลวงปู่สรวง !!ขอเชิญนมัสการขอพรหลวงปู่สรวงร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564

มูลนิธิหลวงปู่สรวง !!ขอเชิญนมัสการขอพรหลวงปู่สรวงร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เปิดเผยว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ได้กำหนดนมัสการขอพรหลวงปู่สรวง ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยจะมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีสวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ทอดผ้าป่าบูชาคุณ 2564 กองๆละ 2564 บาท สมทบทุนสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยการใช้มิติทางพุทธศาสนานำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น เป็นกุศลปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิชกทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) กล่าวต่อไปว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างสร้างอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา โดยจะใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงขอบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ หินคิวละ 400 บาท ทราย คิวละ 300 บาท เหล็กเส้นละ 100 บาท ปูนซีเมนต์กระสอบละ 100 บาท ใบอนุโมทนาสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อบริจาคเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดไพรพัฒนา โทร 0812659154 / 084 832 6951 และร่วมบริจาคโอนผ่านชื่อบัญชีวัดไพรพัฒนา ธ.กรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ขุขันธ์ เลขที่ 861-0-08982-7 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญฤทธิ์ของหลวงปู่สรวงจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องภัยให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะพละทุกท่านเทอญ ขอเจริญพร

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: