“ลุงติ่ง-บดินทร์”เบอร์4ชิงเก้าอี้นายกอบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่หาเสียงถี่ยิบอ้อนขอคะแนนแบบดาวกระจาย สู่โค้งสุดท้ายกลุ่มประชารัฐชูเชียงใหม่เป็นมหานคร

“ลุงติ่ง-บดินทร์”เบอร์4ชิงเก้าอี้นายกอบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่หาเสียงถี่ยิบอ้อนขอคะแนนแบบดาวกระจาย สู่โค้งสุดท้ายกลุ่มประชารัฐชูเชียงใหม่เป็นมหานคร

“ลุงติ่ง-บดินทร์”กระแสความนิยมมาแรงแบบดีวันดีคืน หลังนำลูกทีมออกตระเวณหาเสียงแบบดาวกระจายไปยังทุกอำเภอและย่านชุมชนหนาแน่น ย้ำถึงความตั้งใจในการเข้าทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมไม่ใช่แค่เป็นนโยบายแบบเพ้อฝัน บอกถึงคนเชียงใหม่ตื่นจากฝันได้แล้วอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบัน

นายบดินทร์ กินายวงศ์ ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่เบอร์4หัวหน้ากลุ่มประชารัฐ กล่าวถึงบรรยากาศของการหาเสียงช่วงเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่20ธ.ค.ศกนี้ว่า เท่าที่ออกพบปะและแจกจ่ายนโยบายของตนเองและหาเสียงให้กับลูกกลุ่มไปด้วยวิธีการหาเสียงแบบดาวกระจายไปยังจุดชุมชนสำคัญในแต่ละอำเภอ ผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากได้บอกกล่าวอธิบายกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว ทั้งนโยบายที่ชัดเจนไม่เพ้อฝันแน่นอนและจะนำโครงการใหญ่ที่อนาคตเชียงใหม่ต้องมีแน่นอนและทำทันที

ผมนายบดินทร์ กินาวงศ์ ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่เบอร์4 กลุ่มประชารัฐกล่าวย้ำอีกว่า ผมเสนอตัวเองพร้อมสมาชิกกลุ่มจะผลักดันโครงการใหญ่ๆ เช่นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่มีการเชื่อมต่อจากรอบนอกถึงภายในตัวเมืองอย่างมีระบบที่ผ่านมามีแต่พูดอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงคือหลอกประชาชน ผมพร้อมทำทันทีหากพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน ในส่วนของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปัจจุบันภาคเอกชนเข้มแข็งมากเอกชนช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดเพราะสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศตลอดจนวัฒนธรรมหลากหลายเรายังขายทุนเดิม ไม่มีการต่อเติมแต่งแต้มสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาเลย วันใดวันหนึ่งหากนักท่องเที่ยวเบื่อแล้วและเราไม่คิดจะทำสิ่งแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น เราตามจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆไม่ทันแน่ การท่องเที่ยวผมให้ความสำคัญจะผุดไอเดียสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่อลังการณ์ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการท่องเที่ยวทำเงินมหาศาลให้กับเชียงใหม่และผู้คนอยู่ดีกินดีกับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับต้นๆ ด้านเศรษฐกิจสังคมตอดจนการพัฒนาอาชีพส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มจัดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อโอบอุ้มภาคเกษตรให้มีแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ชัดเจนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาและผลักดันทันทีให้เชียงใหม่เป็นมหานคร

ขณะนี้ทั้งหมด23คนของสมาชิกกลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ที่สมัครส.อบจ.ในแต่ละเขตพร้อมทุกคนพร้อมเดินหน้าบอกกล่าวเล่าขานให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ตื่นจากฝันอยู่กับปัจจุบันที่เป็นจริง ทั้งหมด23คนประกอบด้วยผม”นายบดินทร์ กินาวงศ์”ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่เบอร์4(หัวหน้ากลุ่ม) นายกันตภณ พัฒนเพธานน ผู้สมัครส.อบจ. เบอร์3 อ.สันทรายเขต1, ร.ต.ปวิช พงษ์มณี ผู้สมัครส.อบจ.เบอร์3 อ.สันทรายเขต2, นายยุทธพงษ์ แสนพรหม ผู้สมัครส.อบจ.เบอร์3อ.สันทรายเขต2,นายมงคล สุนทรแก้ว ผู้สมัครส.อบจ.ดอยสะเก็ดเบอร์3 เขต1,นายสรพงศ์ บุญธรรม ผู้สมัครส.อบจ.ดอยสะเก็ดเบอร์3เขต2,นายวัลลภ มูลก้อนแก้ว ผู้สมัครส.อบจ.สันกำแพงเบอร์3 เขต2, นายฉลวย ยาวิลาศ ผู้สมัครส.อบจ.สันป่าตอง เบอร์3 เขต1,นายศิลป์ไทย ติยานุพันธุ์ ผู้สมัครส.อบจ.แม่อายเบอร์3 เขต2, นางวิรินทร์พิมล สุพรรณกุล ผู้สมัครส.อบจ.สารภีเขต2เบอร์3,นายสอาด ดอนแก้ว ผู้สมัครส.อบจ.แม่แตงเขต1เบอร์3, นายอาณาจักร อู่ทอง ผู้สมัครส.อบจ.แม่ริมเขต1 เบอร์4, นายมงคล บุญล้ำ ผู้สมัครส.อบจ.แม่ริมเบอร์4 เขต2, นายพิสิษฐ์ โรจนะบริบูรณ์ ผู้สมัครส.อบจ.พร้าว เบอร์3, นายประสิทธิ์ มางเมาะ ผู้สมัครส.อบจ.แม่ออน เบอร์3, พ.ต.ท.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ผู้สมัครส.อบจ.เวียงแหง เบอร์3, นายภูวนัตถ์ วนาไพร ผู้สมัครส.อบจ.อมก๋อย เบอร์3, นายธรรมนูญ วุฒิลักษณ์ ผู้สมัครส.อบจ.เชียงดาวเขต1 เบอร์3, นางจารุพร การะหงษ์ ผู้สมัครส.อบจ.เชียงดาวเขต2เบอร์3,นายอดิศร อยู่ศิริ ผู้สมัครส.อบจ.ไชยปราการ เบอร์4, นายสุคำ ฐาปนาวิทยากุล ผู้สมัครส.อบจ.ฝางเขต1 เบอร์4, นายมฤคินทร์ ตาไฝ ผู้สมัครส.อบจ.ฝางเขต2 เบอร์4, นายวัชรากรณ์ ภูวรินทร์ยศกุล ผู้สมัครส.อบจ.ฝางเขต3 เบอร์4,นางณัฐพศิน ปินธง ผู้สมัครส.อบจ.แม่อายเขต2เบอร์4

หัวหน้ากลุ่มประชารัฐเชียงใหม่กล่าวสรุปล่าสุดว่า ในการเดินทางไปเยี่ยมชาวตลาดแม่โจ้สันทรายหลวง 1 ธค.63มีเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม ท้องถิ่นต้องมีนโยบายของตนเองเชื่อมต่อกับทุกรัฐบาลได้ ย้ำชัดถึงนโยบายให้เชียงใหม่เป็นมหานคร สร้างระบบขนส่งมวลชนปราศรัยตลาดดอยสะเก็ด ย้ำเตือนประชาชนให้ตื่นจากความฝันที่พรรการเมืองพูดลอยๆๆว่าจะพัฒนาโดยไม่มีข้อเสนอทีชัดเจนว่าจะทำอะไรและอย่างไรนอกจากนี้แล้วพรรคการเมืองยังอาศัย อบจ.เป็นเครื่องมือใยการต่อรองการเมืองระดับประเทศทำให้การบริหารงานท้องถิ่นเสียหาย เหมือนที่เกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งหมดเป็นผู้สมัครของกลุ่มประชารัฐ ที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์เดียวกันพร้อมทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่และส.อบจ.เชียงใหม่ในวันที่20ธ.ค.2563จึงขอโอกาสในการเลือกตั้งขอพี่น้องชาวเชียงใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกส.อบจ.ของกลุุ่มประชารัฐเชียงใหม่และเลือกตนเองเป็นนายกอบจ.เชียงใหม่คนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: