ร้อยเอ็ด/… มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก

ร้อยเอ็ด/…
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน 120 นาย และ รด.จิตอาสา จำนวน 50 นายร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นอินทผลัม จำนวน 10 ต้น ต้นยางนา จำนวน 299 ต้น ปล่อยปลา 5,999 ตัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,877 โครงการ
พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การปรับปรุงทรัพยากรดิน ซึ่งองค์การสหประชาชาติ โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และประกาศให้วันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น”วันดินโลก”

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:ธวัชชัย// ร้อยเอ็ด

Tiger Post
%d bloggers like this: