อำเภอวังหินจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย สวมผ้าถุง นุ่งโสร่งใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม”

อำเภอวังหินจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย สวมผ้าถุง นุ่งโสร่งใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่วัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหินและนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย สวมผ้าถุง นุ่งโสร่งใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอวังหิน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก และได้รับเมตตาจากพระอธิการสมชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน นำพระสงฆ์ออกรับบิณทบาตในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังกลุ่มแม่บ้านจากตำบลต่างในเขตอำเภอวังหิน นำสินค้าโอทอปเช่นอาหารพื้นบ้านและเสื้อผ้าแส่วเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ มาจำหน่ายให้แก่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ชาวพุทธอำเภอวังหินได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านในอำเภอวังหิน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย สวมผ้าถุง นุ่งโสร่งใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม”ให้คงอยู่สืบไป

หลังจากนั้น นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอวังหิน ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอพียงของวัดป่าวังศิลา อำเภอวังหิน
นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า อำเภอวังหิน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย สวมผ้าถุง นุ่งโสร่งใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม” ในวันศุกร์อาทิตย์แรกของเดือน มีกลุ่มแม่บ้านจากตำบลต่างในเขตอำเภอวังหิน นำสินค้าโอทอปเช่นอาหารพื้นบ้านและเสื้อผ้าแส่วเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ มาจำหน่ายให้แก่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรด้วย และปี 2564 นี้ อำเภอวังหินจะขยายเป็นสองครั้งวันศุกร์อาทิตย์แรกของเดือนที่วัดป่าวังศิลาและวันศุกร์อาทิตย์ที่สี่ของเดือน ที่วัดบ้านดวนใหญ่ นอกจากนี้ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 อำเภอวังหินได้วันรวมน้ำใจชาวอำเภอวังหินวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอวังหิน จึขอเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอวังหินรวมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ 2564 นี้ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: