ร้อยเอ็ด/… ชมฟรี!!!รอบสอง ชัยยาชาไกคัพ @ และเลดี้คัพครั้งที่ .2,มากกว่า 200 ทีม แข่งวันหยุด ที่ สนามฟุตบอลไชยาอารีน่า บ้านโคกนางาม อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…
ชมฟรี!!!รอบสอง ชัยยาชาไกคัพ @ และเลดี้คัพครั้งที่ .2,มากกว่า 200 ทีม แข่งวันหยุด ที่ สนามฟุตบอลไชยาอารีน่า บ้านโคกนางาม อ.โพธิ์ชัย

เมื่อเวลา 08.30น.เสาร์ที่ 5 ธ.ค.2563 ณ.สนามหญ้าแท้ไชยาอารีน่าบ้านโคกนางาม ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายดำเนิน พรมไชยา ประธาน อป.มช.ร้อยเอ็ด ในนามสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข็งขัน ชัยยาชาไกคัพครั้งที่ 2 และเลดี้คัพครั้งที่.2 ประกอบไปด้วยนักกีฬาฟุตบอล ที่เป็นเยาวชนชาย-หญิง จากหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธ์ สมัครเข้าร่วมการแข็งขันมากกว่า 200 ทีม
นายชัยยา มะละเภา ผจก.สนามหญ้าแท้ไชยาอารืน่า บ้านโคกนางาม ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า

1.เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2.เพื่อฝึกเยาวชนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจการกีฬาห่างไกลยาเสพติด
4.เพื่อให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
5.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะลดการทะเลาะเบาะแว้งของวัยรุ่นในชุมชน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: