สื่อสารฯ มช. จัด 3 พิธี แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น มอบทุนการศึกษา และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ Learning Space

สื่อสารฯ มช. จัด 3 พิธี แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น มอบทุนการศึกษา และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ Learning Space


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ภายในงานมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ก่อนเริ่มพิธีเปิด มีการแสดงคทากรจากนักศึกษาคณะฯ ในเพลง มช.รำลึก จากนั้น

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคุณศิริพงษ์ วัฒนไพบูลย์ ประธานชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน ภาคเหนือ และคุณชลวิทย์ สุขอุดม นายกสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน ได้กล่าวถึงที่มาของรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลฯ

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีอาชีพ/หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ซึ่งปี 2563 นี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและสมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 5 ด้าน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

คุณวิลาสินี จิวานนท์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2601401

ตำแหน่ง Vice President, Payment Product, Retails Payment Ecosystem

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2. ด้านผลงานดีเด่น

คุณจิตติศักดิ์ นันทพานิช รหัสประจำตัวนักศึกษา 2201044

ตำแหน่ง นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ “101พร็อพเพอร์ตี้ แชนแนล” คลื่นเอฟเอ็ม 101

3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3701334

ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

(ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ เป็นผู้แทนรับมอบ)

4. ด้านการเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ

คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา 2801122

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด

5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

คุณขวัญชนก เพชร์พลอยศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 521810016

ตำแหน่ง เจ้าของแบรนด์ Fit Feel The Activewear และผู้ก่อตั้งบริษัท ฟีท ฟิล จำกัด

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และอาจารย์ชลิต กองแก้ว อาจารย์อาวุโสคณะฯ พร้อมด้วยผู้แทนร่วมมอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 5 ท่าน

ต่อจากพิธีมอบรางวัลฯ เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น 13 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ จำนวน 6 ทุน และทุนการศึกษา 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสื่อมวลชนเพื่อสังคม โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางภาพยนตร์ดิจิทัล รวมจำนวน 7 ทุน

ปิดท้ายด้วยพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม ซึ่งนักศึกษากปัจจุบันได้จัดกิจกรรมสันทนาการต้อนรับศิษย์เก่าอย่างสนุกสนาน ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้วยการแสดงเปิดจากผู้นำเชียร์ การมอบเงินสมทบทุนสร้าง Learning Space แห่งใหม่ การกล่าวขอบคุณจากตัวแทนนักศึกษา และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน ถือเป็นการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการด้วยบรรยากาศแห่งความปิติยินดีของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >https://cmu.to/oVyAy

หรือรับชมวิดีโอย้อนหลัง

>https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm/videos/411654490030043/

>https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm/videos/764779067579910/

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
WE Communicate, WE Create, WE Share

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

Tiger Post
%d bloggers like this: