ทหารพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดย สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 8 ธ.ค.63 สนับสนุนรถครัวสนาม (โรงครัวพระราชทาน) และรถประปาสนาม พร้อมกำลังพลจิตอาสา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 63 จำนวน 3,000 กล่อง และผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด
ณ จุดพักคอยโรงเก็บเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Tiger Post