ประชุมการบริหารจัดการประมงทะเล

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา พลเรือเอก นพดล โชคระดา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการประมงทะเล การตรวจสอบ การควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฏหมาย การตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง Fisheries Monitoring Center (FMC) กรมประมง โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงและนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ให้การต้อนรับ

Tiger Post
%d bloggers like this: