ป่าต้นน้ำสายบุรี สันกาลาคีรี นราธิวาส ราบเตียน 22 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา

ป่าต้นน้ำสายบุรี สันกาลาคีรี นราธิวาส ราบเตียน 22 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
นราธิวาส- กอ.รมน. ตรวจพบ ผืนป่ากว่า 22 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวากลางเทือกเขาสันกาลาคีรี กระจายในพื้นที่บ้านกอตอ หมู่บ้านย่อย บ้าน ไอร์เจี๊ยะ ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ถูกตัดโค่น เตรียมปลูกทุเรียนและยางพารา ซึ่งเป็นป่าถาวร ต้นน้ำสายบุรี

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2563 ภายใต้การสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทภ.4อำนวยการสั่งการให้ จนท.แผนกภัยความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จนท.ฉก.ทพ. 49 จนท.นฝต.ขกท.สน.จชต. จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) สายตรวจกรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบพื้นที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ ป่าไม้ถาวรตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ท้องที่ บ้านกอตอ หมู่บ้านย่อย บ้าน ไอร์เจี๊ยะ ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบจุดลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใหม่แล้วจำนวน 5 จุด ดังนี้จุดที่ 1 ที่บริเวณบนภูเขาสูง ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายใหม่ ตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 5 ไร่

ตรวจพบไม้ขนาดกลางถูกตัดโค่น จำนวน 3 ต้นประกอบด้วย 1.ต้นไม้มะเดื่อขนาดโต 75 ซม.ยาว 400ซม.จำนวน 1 ต้น 2.ต้นไม้แซะขนาดโต 90 ซม.ยาว 500 ซม.จำนวน1 ต้น 3.ต้นไม้ขี้หนอนขนาดโต 85 ซม.ยาว 800 ซม.จำนวน 1 ต้น จุดที่ 2 ที่ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายใหม่ ตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 6 ไร่ 88 ตารางวา ตรวจพบไม้ขนาดกลางถูกตัดโค่นเป็นต้นไม้มะเดื่อขนาดโต 120ซม.ยาว 700 ซม.จำนวน 1 ต้น จุดที่ 3 ที่บริเวณบนภูเขาสูง ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายใหม่ ตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 5ไร่ ตรวจพบไม้ขนาดกลางถูกตัดโค่น จำนวน 3 ต้น ประกอบด้วย1.ต้นไม้ตีนเป็ดขนาดโต 85 ซม.ยาว 600 ซม.จำนวน 1 ต้น2ต้นไม้แซะขนาดโต 90 ซม.ยาว 600 ซม.จำนวน 1 ต้น 3.ต้นไม้ขี้หนอนขนาดโต 120 ซม.ยาว 800 ซม.จำนวน 1 ต้น

จุดที่ 4 ที่บนภูเขาสูง ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายใหม่ ตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ตรวจพบไม้ขนาดกลางถูกตัดโค่น จำนวน 6 ต้นประกอบด้วย 1.ต้นไม้เอ๊าะขนาดโต 100 ซม.ยาว 700 ซม.จำนวน 1 ต้น2.ต้นไม้แซะขนาดโต 110 ซม.ยาว 700 ซม.จำนวน 3 ต้น3.ต้นไม้ไข่เขียวขนาดโต 120 ซม.ยาว 800 ซม.จำนวน 1 ต้น 4.ต้นไม้ไข่เขียวขนาดโต 280 ซม.ยาว 1,500 ซม.จำนวน 1 ต้นและ จุดที่ 5 ที่บนภูเขาสูง ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายใหม่ ตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ตรวจพบไม้ขนาดกลางถูกตัดโค่น จำนวน 3 ต้นประกอบด้วย1.ต้นไม้แซะ ขนาดโต 180 ซม.ยาว 800 ซม.จำนวน1 ต้น2.ต้นไม้งิ้วป่า ขนาดโต 90 ซม.ยาว 1,000 ซม.จำนวน 1 ต้น3.ต้นไม้มังคะ ขนาดโต 100ซม.ยาว 900 ซม.จำนวน 1 ต้น

และชุดเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ นิวส์เวส จำนวน 1 เครื่อง แผ่นเหล็กบังคับโซ่ ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น และ โซ่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 7เส้น ไขควงแฉก จำนวน 1 อัน และ บล็อกหัวเทียน จำนวน 1 อัน ซุกซ่อนอยู่ในจุดตัดไม้ทำลายป่า จึงทำการตรวจยึดเป็นของกลางขณะทำการตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในพื้นที่เกิดเหตุแต่อย่างใด เป็นการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อยึดถือครอบครองป่า เพื่อทำการเกษตร ปลูกยางพารา และปลูกทุเรียน ที่เกิดเหตุ บนภูเขาเมาะแต ท้องที่ บ.กอตอ หมู่บ้านย่อย บ.ไอร์เจี๊ยะ ม.5ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พื้นที่ป่าต้นน้ำ แม่น้ำสายบุรี โดยกล่าวหาว่า ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มอบหมายให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) ดำเนินการจัดทำบันทึกกล่าวโทษ ส่งต่อ พงส. สภ.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Tiger Post
%d bloggers like this: