พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานเมืองจันทร์ เทราะมอฮาย 2563

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดงานเมืองจันทร์ เทราะมอฮาย 2563

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี “เมืองจันทร์ เทราะมอฮาย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ซึ่งอำเภอเมืองจันทร์ ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา สภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอเมืองจันทร์ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี นายสราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ นายเอกอมร มโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก
นายสราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดธิดาเมืองจันทร์ การประกวดเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไทย การประกวดการแส่วผ้าพื้นเมือง การประกวดการอนุรักษ์ การแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองจันทร์ เทราะมอฮาย ซึ่งคำว่า “เทราะมอฮาย”

เป็นภาษาพื้นถิ่น เผ่าส่วย แปลว่า “บ้านเรา” อีกทั้งยังมีการออกร้านนิทรรศการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท็อปจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอเมืองจันทร์ รวมทั้งกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 4..5 กิโลเมตร อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเมืองจันทร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร สร้างตลาดสำหรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อป ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเสริมสร้างสุขภาวอนามัยของประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ด้วย.

https://youtu.be/zYHRy92eQrU

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: