ร้อยเอ็ด/… เปิดเว็บตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น(อบจ.)ที่ไหน นับถอยหลังอีก ๔ วันก่อนที่วันเลือกตั้งท้องถิ่น หรือ การเลือกตั้งอบจ. ทั่วประเทศ

ร้อยเอ็ด/…
เปิดเว็บตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น(อบจ.)ที่ไหน
นับถอยหลังอีก ๔ วันก่อนที่วันเลือกตั้งท้องถิ่น หรือ การเลือกตั้งอบจ. ทั่วประเทศ

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต. และส่งเอกสารแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่บ้าน ไปเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น.
ขั้นตอนเปิดเว็บตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่ไห
-เข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc
-โดยเพียงแค่มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)

-เมื่อกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักแล้ว จะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง (20 ธันวาคม2563) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตัวเอง
หมายเหตุ: หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ยื่นคำร้องกับนายทะเบียน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ขอบคุณข้อมูล นวัติ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

Tiger Post
%d bloggers like this: