เบตงเปิดศูนย์ 7 วันอันตรายปีใหม่ 2564 มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนน และคุมโควิด-19

เบตงเปิดศูนย์ 7 วันอันตรายปีใหม่ 2564 มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนน และคุมโควิด-19
ยะลา – อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนน และคุมโควิด-19

เมื่อวันที่29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศุนย์อำนวยการร่วมอำเภอเบตง จ.ยะลา พ.ต.ท.ทศพล พลอยงาม รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
พ.ต.ท.ทศพล พลอยงาม รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตง ได้มีมติให้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

โดยได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด อำเภอ เพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบในภูมิภาค ประกอบกับได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จึงได้ถือโอกาสนี้ในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมากได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564แล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ยาเสพติด และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้อำเภอเบตงเกิดความสุขในห้วงเทศกาลและห้วงเวลาต่อๆไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Tiger Post
%d bloggers like this: