มุกดาหาร เครือข่ายผู้ปกครองร่วมชาวบ้านคัดค้านการทำเหมืองแร่

มุกดาหาร เครือข่ายผู้ปกครองร่วมชาวบ้านคัดค้านการทำเหมืองแร่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ที่วัดป่าถ้ำตาดา บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อมารับหนังสือคัดค้านของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับชาวบ้านหนองหอย หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทราย บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหารอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตามหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0033(4)/1017 ลว 22 ธันวาคม 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศขอเรียนเชิญเข้าแสดงความคิดเห็น การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินขนส่ง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ด้านเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า ขอแสดงความไม่เห็นด้วยในการขอประทานบัตรทำแหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธินขนส่ง โดยมีเหตุผลว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายในการพระราชทานอนุญาตของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี จึงไม่บังควรที่จะให้มีการกระทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ที่ใกล้บริเวณโรงเรียน อันจะส่งผลต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ซึ่งพื้นที่ของประทานบัตรอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจำ ที่นักเรียนพักนอนอยู่ภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนทั้งสิ้น 825 คน บุคลากรครูจำนวน 125 คน บุคลากรอื่น ๆ จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 คน และนักเรียนบางคนที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถทนต่อเสียงดัง และการสั่นสะเทือนในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง นาน ๆ ได้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนในระยะยาวได้

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวต่ออีกว่า การจุดระเบิดหินจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบกับนักเรียนต้องการสมาธิในการอ่านหนังสือหรือทำงานในช่วงเวลาต่าง ๆ และผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมา อาทิ รถบรรทุกวิ่งเข้าออกในพื้นที่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่เกิดจากการระเบิดหินจะเคลื่อนที่มาตามทิศทางลม บริเวณขอประทานบัตรอยู่ห่างจากวัดถ้ำตาดา ประมาณ 1 กม. วัดแห่งนี้เป็นวัดอยู่บนภูเขา เงียบสงบเหมาะแก่การนั่งปฎิบัติธรรม และมีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีลานหินมีรูปต่าง ๆ สวยงามมาก และสถนที่ขอประทานบัตรอยู่ห่างจากวัดศรีมุณฑา บ้านคำฮี ประมาณ 2.8 กม. ซึ่งวัดดังกล่าวนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนศาลาการเปรียญเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ประมาณ 6 กม. และอยู่ห่างจากถนนสี่เลนของกรมทางหลวงชนบท ประมาณ 100 เมตร
นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ กล่าวว่า ใครก็ตามเอนเอียงไปทางนายทุนก็เป็นทางที่ใช้ไม่ถูกต้อง นายทุนที่มาบุกรุกเขาก็ทำสำเร็จทุกที เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุก ๆ คนที่จะรักษาผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการฉ้อฉลเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองต้องแก้ไขให้ได้ และจะมีการยื่นญัตติในที่ประชุม เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องของประชาชนโดยแท้โดยตรง ยินดีจะสู้เรื่องนี้โดยตรง
นายวิญญู เขจรรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย เปิดเผยว่า ในวันนี้มามีส่วนร่วม และชาวบ้านก็เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีผลกระทบของมลภาวะทางเสียง ทางฝุ่นละอองของการขอประทานบัตรระเบิดหิน และใกล้วัดด้วยใกล้สถานศึกษา ชาวบ้านก็ขอความร่วมมือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอประทานบัตร ไม่มีการประชาคมชาวบ้าน อย่างไรให้โปร่งใส ทางอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารได้ส่งหนังสือถึงชาวบ้านเรื่องแสดงความคิดเห็น และบริเวณใกล้เคียงมีตำบลโพนทราย หมู่ที่ 7,12 มีผลกระทบตำบลมุกดาหาร และตำบลบางทรายใหญ่ ได้มาฟังความคิดเห็นร่วมกัน

นายวิญญู เขจรรักษ์ กล่าวต่ออีกว่า เรื่องดังกล่าวทางจังหวัดได้ระงับการขอประทานบัตรมาแล้วครั้งหนึ่ง ได้มีการประชาคมชาวบ้านที่ศาลาประชาคมบ้านหนองหอย ครั้งนั้นชาวบ้านไม่มาก็เลยได้ระงับการประชาคมออกไป คิดว่าจะจบไปแล้ว ต่อมาก็ได้โผล่ขึ้นมาอีก ชาวบ้านส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โดยตนเองได้ประสานงานให้ชาวบ้าน บางครั้งชาวบ้านก็กลัวเหมือนกัน กลัวไม่ปลอดภัย และมีผลกระทบเรื่องการสัญจรไปมา มีฝุ่นละอองของการระเบิดหิน และเสียงระเบิดหินชาวบ้านก็ไม่พอใจ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมาทำลายสิ่งแวดล้อม และใกล้วัดด้วยยังเป็นห่วงพระในการกิจของสงฆ์ ฝุ่นละออง เรื่องสุขภาพก็จะตามมา พระก็มีความลำบากใจ ถึงแม้ว่าที่ดินเป็นของส่วนตัวก็จริง มีผลกระทบกต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสถานศึกษา ต่อวัดต่าง ๆ
อยากฝากผู้นำหมู่บ้านถึงเรื่องรายได้ของเขา ให้มองถึงเรื่องความสำคัญความจำเป็นของชาวบ้าน ผลกระทบว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้ผู้นำท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผลที่จะเกิดขึ้นผลจะเป็นอย่างไรมีจุดเด่นจุดด้อยด้านอะไร ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน
ขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์ มีกลุ่มชายประมาณ 3-4 คน เข้ามาก่อกวนถ่ายรูปชาวบ้าน ถ่ายรูปเครือข่ายผู้ปกครอง ภายในวัดถ้ำตาดา เกือบทะเลาะวาทกัน คณะนายแพทย์ประสงค์ ได้เรียกกลุ่มชายดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อปรับความเข้ากัน จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันออกไป

ไกรสมุทร นามโพธิฺ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: