ทหารคุมเข้มชายแดนป้องกันลักลอบตามช่องธรรมชาติ หลังจากนราติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทหารคุมเข้มชายแดนป้องกันลักลอบตามช่องธรรมชาติ หลังจากนราติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ชุดป้องกันชายแดน กองกำลังพลทหาร ฉก. 30 นราธิวาส ได้ลากตระเวนอย่างเคร่งครัดเข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชม. คุมเข้มสกัดกั้นป้องกันการลักลอบตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในช่องทางธรรมชาติให้เข้มงวด รัดกุม ในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามลำน้ำ ตลอดตะเข็บแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบของผู้ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เข้ามาในประเทศได้โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบเข้าเมืองโดยใช้เส้นทางตามธรรมชาติ จะมีการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน อย่างเคร่งครัด ประจำจุดต่าง ๆ และได้ตั้งลวดหนามหีบเพลงตามแนวชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก

สำหรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านน้ำตก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยเน้นย้ำมาตรการเข้มงวดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการคัดครอง วัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ งดกิจกรรมที่มีคนชุมชนจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันในการคัดครองตามมาตรการโควิด 19 อย่างเคร่งครัด กรณีพบเจอคนมีไข้ จะได้รับการตรวจเพิ่มเติมจากแพทย์ รวมทั้งผ่านจุดกรอกประวัติเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม ฝากแจ้งไปถึงผู้ฝ่าฝืนนำพาลักลอบเข้าช่องทางตามธรรมชาติ หากไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินคดีสูงสุดตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคโควิด 19 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลเรื่องมาตรการคุมเข้มโรคโควิด 19

Tiger Post
%d bloggers like this: