ร้อยเอ็ด/… พิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมราชทัณฑ์

ร้อยเอ็ด/…

พิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมราชทัณฑ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 25 ม.ค.2564 เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด 246 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธี ปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมราชทัณฑ์ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 202 คน ซึ่งหลักสูตร 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 24 มกราคม 2564

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:ด่า วิเศษ นันทะศรี

Tiger Post
%d bloggers like this: