ราคาพริกยะลายังมีราคาสูงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเหตุอากาศแปรปรวนในพื้นที่ปลูกภาคกลาง

ราคาพริกยะลายังมีราคาสูงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเหตุอากาศแปรปรวนในพื้นที่ปลูกภาคกลาง

ยะลา – ราคาพริกในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา ยังคงมีราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเกือบทุกชนิด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตพริกมีน้อย ไม่พอส่งขายกับความต้องการของตลาด รวมทั้งผักบุ้งจีนที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่เป็นต้นมา
เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ตามแผงจำหน่ายผักสดราคาพริกหลายชนิด ยังคงมีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริก และผัก หลากชนิด ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยจากการสำรวจราคาพริกในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง พบว่า พริกที่นิยมบริโภคตามท้องตลาดปรับราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิด อาทิ พริกกะเหรี่ยงเด็ดก้านแล้ว กก.ละ 250 บาท ปกติราคา กก.ละ 150 บาท พริกขี้หนูแดง จาก กก.ละ 100 – 120 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 250 บาท และพริกเขียวขี้นก จากราคากก.ละ 110 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 250บาท เด็ดก้านแล้ว รวมทั้งผักบุ้งจีน กก.ละ 20 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 50 บาท

พ่อค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เปิดเผยว่า พริกกะเหรี่ยง ช่วงนี้กิโลกรัมละ 250 บาท เด็ดก้านแล้ว ปกติราคากก.ละ 150 บาท และพริกที่ขึ้นราคาอีกก็เป็นพริกขี้หนูแดง จาก กก.ละ 100 – 120 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 250 บาท สวนพริกเขียวขี้นก กก.ละ 180 เด็ดก้านแล้ว จากราคา กก.ละ 110 บาท
ส่วนสาเหตุที่พริกแพงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่มาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริก และ ผักหลากชนิด ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรที่ปลูกพริกออกผลน้อยไม่พอขาย พริกส่วนใหญ่ที่สั่งเข้ามา มาจากจังหวัดราชบุรีทั้งหมด เนื่องจากในจังหวัดยะลาไม่มี

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Tiger Post
%d bloggers like this: