ร้อยเอ็ด/… เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมช่วยเพื่อนมนุษย์ในภาวะวิกฤตโควิด”โลหิตอาจขาดแคลน”

ร้อยเอ็ด/…
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมช่วยเพื่อนมนุษย์ในภาวะวิกฤตโควิด”โลหิตอาจขาดแคลน”

เวลา 09.00-12.00 น.วันที่ 27 ม.ค..2564 ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสสจ./โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณ.บริเวณชั้น1 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด(Roiet Hall): ถนนรัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่าชาดจังหวัดร้อยเอ็ด.เปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วงวันที่ 27 ม.ค.-ถึง-29 ม.ค.2564 เวลา 09.00-12.00 น

ณ.บริเวณชั้น 1 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเหลือเพือนมนุษย์ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน-ช่วงวิกฤต-โควิดโลหิตอาจขาดแคลนโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองคนดี(เมืองพระเวส-สันดร)
หมายเหตุ: มหาเวสสันดร-ชาดก เป็นชาดก-เรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก กล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการ”บำเพ็ญทานบารมี “ก่อนจะทรงอุบัติเป็นพระโคตมพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “มหาชาติชาดก” ในการเทศนา เรียกว่า “เทศน์มหาชาติ”

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:ก้า วิเศษ นันทศรี

Tiger Post
%d bloggers like this: