จับตาเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดตัว“ไฟศอล” นักธุรกิจหนุ่มเตรียมลงสนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ยันพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดตัว“ไฟศอล” นักธุรกิจหนุ่มเตรียมลงสนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ยันพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศแล้ว โดยในวันที่ 1 ก.พ.64 จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีผลให้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล หมดวาระลง ซึ่งตามแผนของ กกต.กลาง กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 และรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8 – 12 ก.พ.64 รวมทั้งจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่เข้าข่ายการสนับสนุนผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง

โดยในวันนี้นาย ไฟศอล อาแว ว่าที่ผู้สมัครนายกนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้เดินทางไปรับหนังสือรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส รวมถึงแสดงความพร้อมของทีมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ว่าตนมีความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลในครั้งนี้แล้ว ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ไม่พบว่ามีการเปิดเผยนโยบายใดๆ ออกมา โดยนายไฟศอลบอกว่าจะเปิดเผยหลังจากมีการสมัครกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ก.พ. นี้

สำหรับนายไฟศอล อาแว ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2526 อายุ 37 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีประสบการณ์การทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่ธุรกิจและการตลาดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจและการตลาดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ทำธุรกิจทางอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นราธิวาสและกรุงเทพฯ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ตั้งใจทำให้ชาวนราธิวาสทุกคนอยู่ดีกินดี มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายไฟศอล อาแว ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า ทั้งนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้วเราอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้น วันนี้ยังบ้านเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ซึ่งหลายๆคนมองเห็นจุดสำคัญตรงนี้ ทั้งๆที่เรามีทรัพยากรมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งด้านการศึกษาเองก็ควรมีการพัฒนาซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ โดยนราธิวาสเองมีทรัพยากรที่สำคัญแต่ไม่ถูกนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจปัญหาเรื่องยาเสพติดและเรื่องอื่นๆก็จะน้อยลง ตนเองต้องการให้มีการแก้ปัญหาตรงนี้มา 10 ปีแล้ว จึงอยากจะสร้างทีมเพื่อมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดนราธิวาส โดยตนเองต้องการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสในหลายๆด้านทั้งทางด้านคมนาคมด้านการท่องเที่ยวโดยการคมนาคมเราต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคมให้ได้ โดยจะโยงไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส และประเทศเพื่อนบ้านโดยตนเองมองการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาเป็นลำดับต้นๆโดยจังหวัดนราธิวาสเองมีทรัพยากรมากมาย รวมถึงติดกับทะเลที่สวยงามซึ่งสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรม เราต้องการที่จะเข้าพัฒนาพื้อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจบ้านเราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: