จังหวัดมุกดาหารส่ง”ทีมนักรบเสื้อขาว ช่วยภัยโควิด-19″ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดมุกดาหารส่ง”ทีมนักรบเสื้อขาว ช่วยภัยโควิด-19″ จังหวัดสมุทรสาคร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร”ทีมนักรบเสื้อขาว ช่วยภัยโควิด-19″ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ร่วมส่งและเป็นกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่งกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้รับนโยบายให้บุคลากรที่มีจิตอาสาได้แจ้งความประสงค์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 13 คน ได้แก่ ทีมดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และรถ ALS พร้อมคนขับ จำนวน 7 คน และที่ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (CDCU) จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โรงพยาบาลหนองสูง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยกำหนดออกเดินทางในวันที่ 31 มกราคม 2564 ไปปฏิบัติงานในวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเดินทางกลับมาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564และต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ในโอกาสนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวแสดงความชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุกทนที่มีจิตอาสา มุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละและอุทิศตนไปปฏิบัติงานการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 14 วัน ทุกคนคือผู้แทนของจังหวัดมุกดาหาร ตนในนามของจังหวัดมุกดาหาร ขอเป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ขอให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ ทีมนักรบเสื้อขาว ทั้ง 13 คน ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรง เดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ บุคลากรทางการแพทย์ “ทีมนักรบเสื้อขาว” ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยภัยโควิด-19จังหวัดสมุทรสาครต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: